Rakvere valla raamatukogude lugejaks vormistatakse ID-kaardi vm pildiga isikut tõendava dokumendi alusel. Lastel on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.

Lugejaks asumiseks tuleb täita registreerimiskaart,  digiallkirjastada ja saata meile e-postiga või tuua otse raamatukokku. Samuti saate eelnevad toimingud teha lugeja portaalis https://www.lugeja.ee (sisene, registreeru).

Lugejapiletina kehtib meie raamatukogudes ID-kaart.

Iga kalendriaasta alguses kontrollitakse lugeja isikuandmeid ning uuendatakse laenutusõigust.

Raamatute laenutähtaeg on 30 kalendripäeva, ajakirjadel ja ajalehtedel 7 kalendripäeva.

Suure nõudlusega (koolilugemise, õppekirjanduse jm) teavikutele võib raamatukogu anda lühema laenutähtaja.

Rakvere valla elanikud, kelle jaoks raamatukogu külastamine on ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel raskendatud, võivad raamatuid koju tellida avahooldustöötaja vahendusel või liituda koduteenindusega. Raamatukogutöötaja lepib lugejaga kokku sobiva aja ning korraldab tellitud kirjanduse koju toomise.

Teavikuid, saab reserveerida või järjekorda lisada:

 • raamatukogus kohapeal,
 • telefoni või e-maili teel (raamatukogude kontaktid),
 • logides sisse oma lugejakontole www.lugeja.ee.

Teavikule tuleb järgi tulla 7 päeva jooksul.
Ärge unustage teatamast kui te järjekorras olevat teavikut enam laenutada ei soovi.

Raamatute õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. Raamatukogu tuletab laenutähtaja saabumist meelde, saates meili lugeja poolt määratud e‑posti aadressile.

Teavikute laenutustähtaega saab pikendada kui neile ei ole tekkinud järjekorda:

 • raamatukogus kohapeal,
 • telefoni või e-maili teel (raamatukogude kontaktid),
 • logides sisse oma lugejakontole www.lugeja.ee.

Kui raamatukogust laenatud teavik (raamat, ajakiri, CD-plaat jm) on kadunud või rikutud, saab selle asendada:

 • sama teaviku uue eksemplariga,
 • tasuda teaviku hinna (eriti vajalike teavikute puhul kuni 10-kordselt),
 • asendada mõne teise samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga.

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvat kirjandust Eesti teistest raamatukogudest.

Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2–4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu.

Saadetise tagastamise postikulud tasub lugeja vastavalt postiasutuse hinnakirjadele.

Juhul, kui RVL‑i teel tellitud teavikust saadetakse koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

Tutvu raamatukogudevahelise laenutuse põhimõtete ja üldnõuetega.

Rakvere valla raamatukogude lugejaks vormistatakse ID-kaardi vm pildiga isikut tõendava dokumendi alusel. Lastel on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.

Lugejaks asumiseks tuleb täita registreerimiskaart,  digiallkirjastada ja saata meile e-postiga või tuua otse raamatukokku. Sammuti saate eelnevad toimingud teha lugeja portaalis https://www.lugeja.ee (sisene, registreeru).

Lugejapiletina kehtib meie raamatukogudes ID-kaart.

Iga kalendriaasta alguses kontrollitakse lugeja isikuandmeid ning uuendatakse laenutusõigust.

Raamatute laenutähtaeg on 30 kalendripäeva, ajakirjadel ja ajalehtedel 7 kalendripäeva.

Suure nõudlusega (koolilugemise, õppekirjanduse jm) teavikutele võib raamatukogu anda lühema laenutähtaja.

Rakvere valla elanikud, kelle jaoks raamatukogu külastamine on ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel raskendatud, võivad raamatuid koju tellida avahooldustöötaja vahendusel või liituda koduteenindusega. Raamatukogutöötaja lepib lugejaga kokku sobiva aja ning korraldab tellitud kirjanduse koju toomise.

Teavikuid, saab reserveerida või järjekorda lisada:

 • raamatukogus kohapeal,
 • telefoni või e-maili teel (raamatukogude kontaktid),
 • logides sisse oma lugejakontole www.lugeja.ee.

Teavikule tuleb järgi tulla 7 päeva jooksul.
Ärge unustage teatamast kui te järjekorras olevat teavikut enam laenutada ei soovi.

Raamatute õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. Raamatukogu tuletab laenutähtaja saabumist meelde, saates meili lugeja poolt määratud e‑posti aadressile.

Teavikute laenutustähtaega saab pikendada kui neile ei ole tekkinud järjekorda:

 • raamatukogus kohapeal,
 • telefoni või e-maili teel (raamatukogude kontaktid),
 • logides sisse oma lugejakontole www.lugeja.ee.

Kui raamatukogust laenatud teavik (raamat, ajakiri, CD-plaat jm) on kadunud või rikutud, saab selle asendada:

 • sama teaviku uue eksemplariga,
 • tasuda teaviku hinna (eriti vajalike teavikute puhul kuni 10-kordselt),
 • asendada mõne teise samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga.

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvat kirjandust Eesti teistest raamatukogudest.

Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2–4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu.

Saadetise tagastamise postikulud tasub lugeja vastavalt postiasutuse hinnakirjadele.

Juhul, kui RVL‑i teel tellitud teavikust saadetakse koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

Tutvu raamatukogudevahelise laenutuse põhimõtete ja üldnõuetega.