• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Sõmeru raamatukogu

Kooli 2, Sõmeru alevik 44201 L-Virumaa
Juurdepääs ratastooli ja lapsevankriga

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra.

Teistel riigipüha eelsetel tööpäevadel lühendatakse tööpäeva kahe tunni võrra.

Sõmeru Raamatukogu haruraamatukogu Lepnal

Lasteaia 4, Lepna alevik 44408 L-Virumaa
Juurdepääs ratastooli ja lapsevankriga

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra.

Teistel riigipüha eelsetel tööpäevadel lühendatakse tööpäeva kahe tunni võrra.

Uhtna raamatukogu

Nooruse 11, Uhtna alevik 44202 L-Virumaa
Juurdepääs ratastooli ja lapsevankriga

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra.

Teistel riigipüha eelsetel tööpäevadel lühendatakse tööpäeva kahe tunni võrra.

Sõmeru raamatukogu

Kooli 2, Sõmeru alevik 44201 L-Virumaa
(Juurdepääs ratastooli ja lapsevankriga)

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra.

Teistel riigipüha eelsetel tööpäevadel lühendatakse tööpäeva kahe tunni võrra.

Sõmeru Raamatukogu haruraamatukogu Lepnal

Lasteaia 4, Lepna alevik 44408 L-Virumaa
(Juurdepääs ratastooli ja lapsevankriga)

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra.

Teistel riigipüha eelsetel tööpäevadel lühendatakse tööpäeva kahe tunni võrra.

Uhtna raamatukogu

Nooruse 11, Uhtna alevik 44202 L-Virumaa
(Juurdepääs ratastooli ja lapsevankriga)

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra.

Teistel riigipüha eelsetel tööpäevadel lühendatakse tööpäeva kahe tunni võrra.

Lugejaks asumine ja lugejapilet

Rakvere valla raamatukogude lugejaks vormistatakse ID-kaardi vm pildiga isikut tõendava dokumendi alusel. Lastel on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.

Lugejaks asumiseks tuleb täita registreerimiskaart,  digiallkirjastada ja saata meile e-postiga või tuua otse raamatukokku.

Samuti saate eelnevad toimingud teha lugeja portaalis https://www.lugeja.ee (sisene, registreeru).

Lugejapiletina kehtib meie raamatukogudes
ID-kaart.

Iga kalendriaasta alguses kontrollitakse lugeja isikuandmeid ning uuendatakse laenutusõigust.

Kojulaenutus ja koduteenindus

Raamatute laenutähtaeg on 30 kalendripäeva, ajakirjadel ja ajalehtedel 7 kalendripäeva.

Suure nõudlusega (koolilugemise, õppekirjanduse jm) teavikutele võib raamatukogu anda lühema laenutähtaja.

Rakvere valla elanikud, kelle jaoks raamatukogu külastamine on ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel raskendatud, võivad raamatuid koju tellida avahooldustöötaja vahendusel või liituda koduteenindusega. Raamatukogutöötaja lepib lugejaga kokku sobiva aja ning korraldab tellitud kirjanduse koju toomise.

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvat kirjandust Eesti teistest raamatukogudest.

Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2–4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu.

Saadetise tagastamise postikulud tasub lugeja vastavalt postiasutuse hinnakirjadele.

Juhul, kui RVL‑i teel tellitud teavikust saadetakse koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

Tutvu raamatukogudevahelise laenutuse põhimõtete ja üldnõuetega.